Navigácia

Kontakt

 • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
  Štúrova ulica 2590/31A, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 771 1023
  +421 940 628 128 riaditeľka školy

Utorok 26. 1. 2021

Statistics

Počet návštev: 2044602

Novinky

 • V školskom roku 2021/2022 otvárame:

  jednu triedu 5-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ (počet žiakov 31)

  Zameranie triedy

  - bilingválne štúdium – slovensko - španielske

  Prijímacie skúšky

  Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom ZŠ

  • do 28. 2. 2021

  Termín prijímacích skúšok:

  • 5. a 12. máj 2021

  Prijímacia skúška je vo forme písomného testu na overenie schopností žiakov študovať v cudzom jazyku a je zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka na úrovni vedomostí žiaka 8. ročníka ZŠ. Kritéria prijatia zverejní riaditeľka školy do 1. februára 2021.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Ako ste sa už iste dozvedeli z médií, vyučovanie od 11.1.2021 pokračuje dištančnou formou, takže sa opäť stretneme v online priestore. Dúfame, že ste počas prázdnin nabrali nové sily, aby sme spoločne mohli zvládnuť ďalšie výzvy tohto školského roka. Všetci učitelia sa už na vás tešia.

  vedenie školy

 • Slovenské Vianoce

  Dňa 22.12.2020 odpovedalo našich 7 žiakov na Radio Slovakia International na otázky týkajúce sa Vianoc. Vypočujte si, medzi iným i to, čo si želajú do nového roka Viktória Balušíková, Alžbeta Bundová, Natália Drobná, Patrícia Havlíková, Tereza Hlávková, Filip Kocúrik a Nina Punová.

  Navidades eslovacas

  El día 22 de diciembre de 2020 respondieron 7 de nuestros estudiantes en Radio Slovakia International a unas preguntas relacionadas con la Navidad. Escuchen, entre otras cosas, lo que desean para el año nuevo Viktória Balušíková, Alžbeta Bundová, Natália Drobná, Patrícia Havlíková, Tereza Hlávková, Filip Kocúrik y Nina Punová.

 • V dňoch 14. a 15. 12. 2020 sa konalo online formou školské kolo olympiády v španielskom jazyku. Všetci zúčastnení žiaci preukázali porote skvelé vedomosti, no z prvých 2 miest na krajské kolo, v prípade jeho konania, postupujú:

  1. Viktória Balušíková, 3. roč.
  2. Emma Rabatinová, 4. roč.

  El 14 y el 15 de diciembre tuvo lugar la olimpiada de la lengua española por vía telemática. Todos los participantes demostraron al tribunal sus excelentes conocimientos. En el caso de que se organice la fase regional, nos representarán:

Kalendár akcií

29.1.2021 - koniec 1. polroka

15.2. - 19.2.2021 - jarné prázdniny

16.3.2021 - EČ a PFIČ MS slovenský jazyk a literatúra

17.3.2021 - EČ a PFIČ MS anglický jazyk

30.3.2021 - PFIČ MS španielsky jazyk, literatúra a kultúra

30.3.2021 - talentové skúšky do 1. ročníka štúdia

1.4. - 6.4.2021 - Veľkonočné prázdniny

24.5. - 26.5.2021 - ústne maturitné skúšky pre V.A

24.6.-25.6.2021 - ústne maturitné skúšky zo SJL pre IV.A

30.6.2021 - slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

 

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne slovensko-španielske gymnázium
  Štúrova ulica 2590/31A, 91501 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 771 1023
  +421 940 628 128 riaditeľka školy

Fotogaléria